banner1227
banner1209
banner1214

GÜLCAN; TAŞKÖPRÜ BÖLGENİN  LOKOMOTİFİ OLACAKTIR
 Körfez Taşköprülüler Dernek Başkanı Mustafa Gülcan, Taşköprü Köyleri’nin bölgeye turizm ve tarım olarak büyük katkı verecek potansiyele sahip olduğunu, yapılacak yerinde yatırım ve düzenlemelerle, Kocaeli’nin turizm alanında lokomotifi olabileceğini söyledi. Bu güne kadar hep vaatlerin sözde kaldığını belirten Gülcan, son olarak ortaya atılan çöp fabrikasının da bölgenin tarım ve turizmine darbe vurduğunu belirtti.

Mustafa Gülcan, çok eski bir tarihe sahip olan Taşköprü Köyleri’nin geniş bir alanı kapsadığını, tarihi dokusuyla bu bölgede kurulan uygarlıkları yansıttığını ve hepsinin izlerinin korunduğunu ifade ederek, ‘’Bu gün bölgeye yapılacak turizm yatırımı, fazlasıyla katkı olarak geri alınır. Yapılacak çalışmalar sonrasında hem bölge halkı ekonomik olarak kazanır, hem kültürel zenginlikler günümüze aktarılır, hem de bu alanın tarihi ve doğal yapısı korunarak Kocaeli ve çevresine önemli gelir katkısı elde edilebilir. Taşköprü köyleri yakından incelendiğinde, çok eski bir yerleşim alanı olduğu için bir çok kültürün izlerini taşıyor’’ dedi.

Mustafa Gülcan kimdir?

Mustafa Gülcan, 1972 Körfez doğumlu,  evli ve 3 çocuk babası. Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. 2002 yılında İstanbul’da özel yabancı bir firmanın şirketler topluluğunun Genel Müdürlüğü görevini yapan Gülcan, daha sonra Körfez’e döndü ve kendi muhasebe bürosunu açtı. Bir sigorta şirketinin temsilciliğini de yapan Gülcan, son dönemde Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Körfez Taşköprülüler dernek başkanlığı ve Körfez Lojistikçiler Derneği Kurucu Üyeliği görevlerini üstlendi.

Taşköprü nereleri kapsıyor, hangi bölge akla gelmeli?

Kocaeliye bağlı Derince, Körfez ve kısmen Gebze ilcelerinin sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 100 civarında köyden oluşan bir bölgenin adıdır. İsmini yine bölge içinde bulunan ve Roma dönemine ait olduğu bilinen kemer köprüden almaktadır. Taşköprü bölgesi köylerinde Türkmen kökenli Manavlar yaşamakta ve tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadırlar. Köylerin büyük bir çoğunluğunun il ve ilce merkezlerine yakınlığı sebebiyle şehir sosyal yaşamından kopuk olmayan bölge halkı aynı zaman da ilcelerde yaşıyan hemşerileriyle kordineyi salamak ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak adnına Taşköprü Dernekleri kurmuşlar ve bu dernek vasıtasıyla her yıl sonbahar aylarının başında Hasat sonu festivali altında bir dizi etkinliklerle bir araya gelip kutlamalar yaparlar. Bölgede dümbüldek suyu ismi verilen şifalı bir su bulunmakta ve böbrek taşlarının düşürülmesinde çok etkili olduğu bilinmektedir. İzmit Taşköprü olarak anılan yöre aynı zamanda ilk Türkmen yerleşimlerinin olması bakımından önem taşımaktadır. Kendilerinin yaklaşık olarak 1330-1350 yılları arasından beri burada oluğunu belirten insanların yaşam biçimleri aynı zamanda İzmit`in yerli halkı olması sebebiyle de önemlidir. Kocaeli çevresi üzerine atfedilen giyim kuşam gelenekleri sanılanın aksine gerek Adapazarı ve çevresindeki giyim kuşama gerekse de Bursa ve çevresindeki giyim kuşama benzemeyen kendi özgü bir biçim sergilemektedir. Manav olmalarının yanında kendi deyimleriyle ziraatla uğraşmaları ve rençberlikten başka bir şey düşünmediklerinden gündelik giyimleri yaşam tarzlarını yansıtacak kadar sadedir. İzmit`in yerli halkı olması açısından İzmitli yerli halkın kültürünü belirleyecek olan Taşköprü Havalisi yine manav olma özelliklerinden kaynaklanan kendi kendine yetme güdüsüyle giyim kuşamını kendisi sağlayan bir görünüm çizmektedir. Erkek ve kadın giyimi olarak iki alt başlıkta incelenen giyim kuşam kültürü yörede tüm Taşköprü Havalisinde benzer özellikler taşımaktadır.

Taşköprü olarak bilinen kaç köy var?

MS 1. yy`da 50 yılında Romalılar tarafından Göksu deresi üstünde Kutluca köyü ile Duranlı köyü arasında yapılmış olup Geudos adı verilmiştir. Tarihi ipek yolu ile Nikomedia`ya ulaşan yolun üzerinde olan köprü daha sonra bölgede yaşayanlar tarafından Taşköprü adıyla anılmaya başlamış ve civar köyler kendilerini "Taşköprü Divanı" olarak belirlemişlerdir. Divan yerleşim tarzı daha çok manav yerleşim birimlerinde gözlemlenen bir yapılanma tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi başına muhtarlık olamayacak dağınık durumdaki birbirine yakın üç ve daha fazla yerleşim yeri bir araya gelerek bir köyü ve her yerleşim yeri de o köyün mahallelerini oluşturmaktadır. Ancak bu durum 1980 öncesinde muhtarlığı olmayan küçük köylerin birleşerek "divan" olarak adlandırdıkları yerleşim birimleri olarak karşımıza çıkmaktadır(KK. Hayri Bilir, Fettah Yılman, Selvet Tuğralı). Bugün idari yapılanmada kullanılmayan bu kavram halen yöre insanın köy tabirlerinde kullandıkları bir kavram olarak yaşamaya devam etmektedir. Karayakuplu Divanı, Tahtalı Divanı, Gerede Divanı, İshakçılar bunun en güzel örnekleridir. Ancak "Taşköprü Divanı" olarak anılan yerleşim yerinde Taşköprü adında ne bir merkez ne de bir köy yer almaktadır(KK. Seyhan Çetin).Tarihi İpek yolununda Taşköprüden geçtiği bilinmektedir. Bugün Körfez ve Derince İlçe sınırlan içinden geçerek İzmit`i İstanbul`a bağlayan ve Eski İstanbul adıyla anılan yolun kuzeyinde İstanbul il sınırına kadar olan bölgede yaşayanlar kendini manav ve "Taşköprülü" olarak tanımlamaktadır. Kıyırlı, Sevindikli, Osmanlı, Hayettinli(Hayradınlı), Kuşluköy, Kıdışlı, İshakçılar, Tahtalı, Gerede, Dümbüldek, Karakadılar, Karagöllü, Sofular gibi yaklaşık olarak gerek Körfez ilçe sınırları içinde gerekse Derince ilçe sınırları içerisinde yer alan yirmi beş kadar köy ve bunların mahalleleri Taşköprü adıyla anılmaktadır. Aşağıda isimleri olan mahalleler, Taşköprü olarak bilinen alanlardır ve incelendiğinde tarihi eser açısından çok zenginliklere sahip oldukları görünecektir. Hemen hemen her mahallede eski yapılar, çeşmeler, höyükler ve türbeler yer almaktadır. Bu kadar tarihi zenginliğe rağmen gereken ilginin gösterilmemesini anlamak mümkün değildir.

Çöp tartışmaları bitti mi?

Çöp fabrikasının kurulacağının söylentisi bölgeye büyük zarar verdi. Bir yandan yatırım açıklamaları ilgiyi arttırırken, diğer yandan bu çalışma adeta tüm umutları baltaladı. Şu anda çöp fabrikası beklemede duruyor, ama diğer yandan da yapılmakta olan yeni otoyol çalışmaları güzergahında oynamalar olması bizi endişelendiriyor. Yeni değişiklikle, otoyol muhtemel çöp fabrikası için düşünülen alanın tam önünden geçiyor. Umarım biz yanılıyoruzdur ve bir kez daha yanlışlık yapılmaz, bu tesisler burada gündeme gelmez.

Taşköprü köylerini sıralarmısınız?

1- ALİHOCALAR KÖYÜ MUHTARLIĞI
ALİHOCALAR MERKEZ MAHALLESİ
İNEBEYLİ (ENEBEYLİ) MAHALLESİ
ÖMERLI (OMARLI) MAHALLESİ
KARACAALİ

 (GIRCALI) MAHALLESİ
KOZLUCA ( GOLCA) MAHALLESİ

2- BELEN  KÖYÜ MUHTARLIĞI
BELEN MERKEZ MAHALLESİ

3
CUMAKÖY  KÖYÜ MUHTARLIĞI
CUMAKÖY MERKEZ MAHALLESİ
KIDIŞILLI (GIDIŞILLI) MAHALLESİ
ORUÇLU MAHALLESİ
ÜRKÜTLÜ MAHALLESİ


4- ÇIRAKLI 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
ÇIRAKLI MERKEZ MAHALLESİ
AKÇALAR MAHALLESİ
EMİRŞALLI (GÜMÜŞALLI) MAHALLESİ
KASIMLAR MAHALLESİ

5- DEREKÖY 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
DEREKÖY MERKEZ MAHALLESİ
EĞNEDİKLİ (EYNEDİLER) MAHALLESİ

6- DİKENLİ 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
DİKENLİ MERKEZ MAHALLESİ

7- ELMACIK 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
ELMACIK MERKEZ MAHALLESİ

8- HİMMETLİ 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
HİMMETLİ MERKEZ MAHALLESİ
ASLANLI MAHALLESİ
KÖSELER MAHALLESİ
NALBANTLAR MAHALLESİ

9- KALBURCU 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
KALBURCU MERKEZ MAHALLESİ
ADIÖREN MAHALLESİ
BEKTAŞLI MAHALLESİ
KUMLUK MEVKİ MAHALLESİ
OLUKLU MEVKİ MAHALLESİ

10-KARAYAKUPLU 

KÖYÜ MUHTARLIĞI
KARAYAKUPLU (GAYRAPLI) MERKEZ MAHALLESİ
DELİ MAHMUTLAR (DELİ MAHMUTLU) MAHALLESİ
MARTILAR (MARTLAR) MAHALLESİ
MURATLAR MAHALLESİ
ORUÇHOCALAR (ORUÇLAR) MAHALLESİ

11- KUTLUCA 

 KÖYÜKÖYÜ MUHTARLIĞI
KUTLUCA MERKEZ MAHALLESİ
KIYIRLI MAHALLESİ
KIZELYER MEVKİ MAHALLESİ
ÖNEZLİ (EMMEZLİ) MAHALLESİ

12- NAİPKÖY 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
NAİPKÖY MERKEZ MAHALLESİ

13-OSMANLI 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
OSMANLI MERKEZ MAHALLESİ
DURBEYLER (DÜRBEYLER) MAHALLESİ

14-SEVİNDİKLİ 

 KÖYÜ MUHTARLIĞI
KARAMATLI MAHALLESİ

15-SİPAHİLER  KÖYÜ MUHTARLIĞI
SİPAHİLER MERKEZ MAHALLESİ

DEMİRCİLER MAHALLESİ
HACİKÖY MAHALLESİ
KADIKÖY MAHALLESİ
KORUCUKÖY MAHALLESİ

16-
ŞEMSETTİN  KÖYÜ MUHTARLIĞI
ŞEMSETTİN MERKEZ MAHALLESİ

 

 

 

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1213

banner1216

banner1019

banner1210

banner1219

banner1178