banner1214

Hz. Peygamber Ve Gençlik Konulu Panele Davetlisiniz

Programa konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Kahraman katılacağı programda "Hz. Peygamber ve Gençlik" konusu işlenecek. 

Peygamberimiz (s.a.s.), gençlerle güven, sevgi, saygı ve samimiyete dayalı bir iletişimi esas almış ve bu sağlam yöntemle, onların kendilerini ispat etmelerine vesile olmuştur. Nitekim henüz 20 yaşında iken Hilfü’l-Fudûl cemiyetine katılarak Mekke’nin emniyetinin sağlanmasına katkı sunup haksızlığa karşı olduğunu deklare eden Sevgili Peygamberimiz, genç yaşta dünya ve ahiret saadetinin biricik vesilesi İslam’la şereflenen birçok sahabiyle, Mekke’den âlemlere yükselen bir değişimin fitilini ateşleyerek ideal bir hayat ve medeniyet inşa etmiştir. Gençlerle fikri çatışmalara girmeden Onu karşısına almadan, her şart ve durumda onlarla kol kola hareket ederek zihin ve gönül yolculuğuna çıkan Hz. Peygamber’in, yaşanan hayatın tüm alanlarında gençleri istihdam ettiği müşahede edilmektedir.

İnanç, teslimiyet ve kahramanlığın sonraki nesillerin belleğindeki mümtaz hatırası Hz. Ali; anlam dünyamızı aydınlatan vahyin kâtipleri arasında yer alan, Tebük Seferi’nin sancaktarı, Hz. Ebû Bekir döneminde Kur’an-ı Kerim’i cem eden komisyonun başkanı Zeyd b. Sâbit; bizzat Hz. Peygamber tarafından Medine’ye öğretmen olarak gönderilen Mus’ab b. Umeyr; Yemen’in dinî hayatını şekillendiren ve olaylara yaklaşım tarzıyla içtihadın alemi olan Muâz b. Cebel; Habeşistan’a İslam’ın mührünü vuran Cafer b. Ebî Tâlib; Allah Rasûlü’nün Suriye’ye sevk ettiği orduya komutan olarak tayin ettiği Üsâme b. Zeyd bu çerçevede zikre değer şahsiyetlerdir. Bununla birlikte, Hz. Peygamber’in gözetiminde yetişen Ashab-ı Suffe’nin; Ebû Hüreyre, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Muâz b. Cebel, Enes b. Mâlik, Zeyd b. Hârise, Abdullah b. Mes’ûd, Zübeyr b. Avvâm, Sa’d b. Ebî Vakkâs gibi gençlik çağını mutluluk asrına dönüştüren seçkin gençlerin İslam medeniyetinin iman, bilgi, hikmet, marifet ve ahlakla neşvünema bulmasındaki doğrudan katkıları yadsınamaz bir gerçekliktir.

Bugün gelinen noktada, toplumsal hayatı tüm yönleriyle etkisi altına alan bireysellik, dünyevileşme, sanal yaşam, popüler kültür pratikleri, yaşam sebebi kulluktan vareste gündelik anlayışlar maalesef gençliği ideal boyuttan oldukça uzaklaştırmıştır. Bu bağlamda, farklı yaklaşım ve hareketleri analize tabi tutmadan kabullenen, yeni ortaya çıkan akımlara hemen adapte olan, çağın ilgi ve algılarına karşı edilgen bir tutum sergileyen, bitmeyen enerjisiyle tüketim kültürünün hızına yetişmeye çalışan gençler; bugün popüler kültürün, moda akımların, marjinal yaklaşımların, sapkın ideolojilerin, terör örgütlerinin üzerinde oyun kurgulamak istediği en mülayim kesimdir. Bu meyanda, ailede dinî ve ahlaki değer merkezli bir yaşam kültürü edinme imkânından mahrum olan, eğitim ve ibadet yaşantısında istikamet problemi yaşayan, tecrübeyle henüz tanışmamış gençlerimizin arzu edilmeyen mecralara savrulmalarına tanık olmak, hepimizi derinden yaralamaktadır.

Hâl böyleyken kuşanılması gereken tavır; erdemli, vicdanlı, ideal, sorumluluk ve aksiyon sahibi, haksızlığa asla razı olmayan mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan bir gençliğin inşası için Hz. Peygamber’in nirengi noktası olduğu iman, ibadet ve ahlakla yoğrulmuş bir hayatı onlara sunmaktır.

Bu itibarla, gençliğin varlık alanına saygı duyup onları kategorize etmeyen, diyaloğu merkeze alan dil ve üslupla kırmadan, incitmeden, küçük düşürmeden onlara yaşam kılavuzluğu yapan, nasıl ve niçin sorularına cevap vererek onları bilinçlendirip yüreklendiren, mazinin hafızasını muhafaza ederek hâl ve istikbale dair ideal bir perspektif çizip onlara bu dünyanın umudu olduğunu ihsas ettiren bir yaklaşım, nebevi miras olarak bizlerin omuzlarına yüklenmiş, ihmale gelmeyecek önemli bir şuur ve sorumluluk ödevidir.

Hz. Peygamber (s.a.v)’in dünyaya teşrifinin 1447. Yılını idrak edeceğiz. Hz. Peygamberin dünyaya teşrifi, Tüm İslam âleminde özellikle ülkemizde çeşitli program ve etkinliklerle kutlanmaktadır. Bu çerçevede ilçemizde de, Mevli-i Nebi haftası münasebetiyle Cumartesi sabah namazı programıyla başlayıp Pazartesine kadar devam eden bir haftalık bir dizi program ve etkinliklerle haftayı değerlendirmeye çalışacağız.

Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa (SAV)’in Mevlid-i’nin 1447. yıldönümünün, cennet vatanımızın huzur ve mutluluğuna, Necip milletimizin birlik ve beraberliğine, bütün insanlığın hidayetine, Tüm Müslümanların İslam Kardeşliğine vesile olmasını Cenap-ı Hak’tan niyaz eder Mevlid-i Nebi Haftasının hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.

KÖRFEZ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2018 YILI MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI FAALİYET LİSTESİ
S.NO İLİ İLÇESİ FAALİYETİN ADI KONUSU ADI SOYADI UNVANI TARİHİ SAATİ YERİ
1 KOCAELİ KÖRFEZ AÇILIŞ MERASİMİ Açılış Sabri BAĞCI İLÇE MÜFTÜSÜ 17.11.2018 06:00 ÇARŞI C.
2 KOCAELİ KÖRFEZ AÇILIŞ MERASİMİ Basın İlanı Sabri BAĞCI İLÇE MÜFTÜSÜ 17.11.2018 09:30 MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI
3 KOCAELİ KÖRFEZ ŞEHİTLİK ZİYARETİ Ziyaret M. Akif Ersoy Kur'an Kursu 18.11.2018 10:30 KÖRFEZ ŞEHİTLİĞİ
4 KOCAELİ KÖRFEZ KANDİL PROGRAMI Kur'an ve Sünnet Persvektifinden Gençlik BAY DİN GÖREVLİLERİ ve Sabri BAĞCI 19.11.2018 18:00 YENİ YALI CAMİİ 
5 KOCAELİ KÖRFEZ KANDİL PROGRAMI Gençlerin Din Algısı, Din Dili ve Din İstismarı BAY DİN GÖREVLİLERİ VE Y. Kemal BAYAZIT 19.11.2018 18:00 M. AKİF ERSOY CAMİİ
6 KOCAELİ KÖRFEZ KANDİL PROGRAMI Asr-ı Saadete Genç Gözüyle Bakış BAY DİN GÖREVLİLERİ ve Şenol KÖPRÜLÜ 19.11.2018 18:00 HEREKE 
7 KOCAELİ KÖRFEZ KANDİL PROGRAMI Gençlerle İletişim BAY DİN GÖREVLİLERİ  19.11.2018 18:00 ÇARŞI C.
8 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Ahmet BULUT - Hakan KARAKUŞ 19.11.2018 18:00 KYK YURDU
9 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Berrin ÇELEBİ - Pınar ÇİFÇİ 19.11.2018 14:00 KÖRFEZ İMAM-HATİP ORTAOKULU
10 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Y. Kemal BAYAZIT - Fahri GÜNDOĞDU 20.11.2018 11:00 BARBAROS İMAM-HATİP ORTAOKULU
11 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Şenol KÖPRÜLÜ - Bahattin TURAN 20.11.2018 11:00 Y. HEREKE İMAM-HATİP ORTAOKULU
12 KOCAELİ KÖRFEZ HASTA ZİYARETİ Ziyaret KOMİSYON 21.11.2018 14:00 KÖRFEZ DEVLET HASTANESİ
13 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Ayten KOÇ DİB. Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanı 22.11.2018 10:00 MÜFTÜLÜK HİZMET BİNASI
14 KOCAELİ KÖRFEZ GENÇLERLE SABAH NAMAZI BULUŞMASI Gençlerle Buluşma Camii Görevlileri Camii Görevlileri 23.11.2018 06:00 ÇARŞI C.
15 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS Hz Peygambermiz ve Gençlik Abdullah KAHRAMAN Prof. Dr. 23.11.2018 10:00 FEN LİSESİ KONFERANS SALONU
16 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS Hz Peygambermiz ve Gençlik Abdullah KAHRAMAN Prof. Dr. 23.11.2018 14:30 TÜTÜNÇİFLİK KÜLTÜR MERKEZİ
17 KOCAELİ KÖRFEZ KAN BAĞIŞ KAMPANYASI Kan Bağışı Kızılay KOMİSYON 23.11.2018 10:00 SÜMER CAMİİ 
18 KOCAELİ KÖRFEZ KAN BAĞIŞ KAMPANYASI Kan Bağışı Kızılay KOMİSYON 23.11.2018 10:00 M. AKİF ERSOY CAMİİ
19 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Sabri BAĞCI - Mahmut ŞAHİN 23.11.2018 10:00 KÖRFEZ İMAM-HATİP LİSESİ
20 KOCAELİ KÖRFEZ HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ İcazet Merasimi Osman TIRAŞÇI 25.11.2018 11:00 M. AKİF ERSOY CAMİİ
21 KOCAELİ KÖRFEZ KARTELA  VE KİTAP DAĞITIMI Kartela ve Kitap Dağıtımı Mevlid-i Nebi Komisyonu HAFTA BOYU TÜTÜNÇİFTLİK KÜLTÜR MERKEZİ
22 KOCAELİ KÖRFEZ DİYANET AYLIK VE ÇOCUK DERGİSİ DAĞITIMI Mevlid-i Nebi Mevlid-i Nebi Komisyonu KOMİSYON HAFTA BOYU MERKEZ VE MAHALLE
23 KOCAELİ KÖRFEZ ESNAF  ve KAHVAHANE ZİYARETİ Ziyaret Mevlid-i Nebi Komisyonu KOMİSYON HAFTA BOYU MERKEZ VE MAHALLE
24 KOCAELİ KÖRFEZ HATİM OKUNMASI Mevlid-i Nebi Din Görevlileri ve Vatandaşlar KOMİSYON HAFTA BOYU MERKEZ VE MAHALLE
25 KOCAELİ KÖRFEZ İNDİRİMLİ KİTAP SATIŞ KAMPANYASI Mevlid-i Nebi Mevlid-i Nebi Komisyonu KOMİSYON HAFTA BOYU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ YAYIN EVİ
26 KOCAELİ KÖRFEZ YEREL BASINA YAZI/MAKALE YAZILMASI Hz Peygambermiz ve Gençlik Mevlid-i Nebi Komisyonu HAFTA BOYU YEREL GAZETELER
27 KOCAELİ KÖRFEZ YEREL BASINA YAZI/MAKALE YAZILMASI Hz Peygambermiz ve Gençlik Mevlid-i Nebi Komisyonu HAFTA BOYU YEREL GAZETELER
28 KOCAELİ KÖRFEZ FAKİR ve YETİM ÖĞRENCİLERE YARDIM Gençlerle Bütün Din Görevlileri KOMİSYON HAFTA BOYU MERKEZ VE MAHALLE
29 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Berrin ÇELEBİ - Bayan Kur'an Kursu Öğreticileri Vaiz 20.11.2018 14:30 HEREKE SÜMER CAMİİ
30 KOCAELİ KÖRFEZ KONFERANS VE KUR'AN ZİYAFETİ Hz Peygambermiz ve Gençlik Berrin ÇELEBİ - Bayan Kur'an Kursu Öğreticileri Vaiz 21.11.2018 11:00 İLİMTEPE MERKEZ CAMİİ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner1019

banner1178