banner2417

VALİLİK TEK TEK AÇIKLADI: İŞTE KOCAELİ'DE ALINAN YENİ KARARLAR!

" Covid 19 salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek önümüzdeki dönemde de önemini korumaktadır.
Bu doğrultuda salgının seyrinde yaşanan gelişmeler ile Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak yayınlanan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı “Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri” konulu Genelgesi gereği, ilimiz genelinde alınması gereken tedbirleri değerlendirmek üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 01.06.2021 tarihinde Sayın Valimiz Seddar YAVUZ başkanlığında yapılan 2021/34 sayılı kurul toplantımızda aşağıdaki kararlar alınmıştır;     

KARARLAR:

Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren ilimiz genelinde geçerli olmak üzere;

1.SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - 05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

1.1- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması amacıyla Genelge Ek’inde belirtilen yerler ve kişilerin kısıtlamadan muaf tutulmasına,
Sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik tanınan muafiyetler, 14.12.2020 tarih ve 20799 sayılı Genelgede açıkça belirtildiği şekilde muafiyet nedeni ve buna bağlı olarak zaman ve güzergâh ile sınırlı olup aksi durumların muafiyetlerin kötüye kullanımı olarak görülerek idari / adli yaptırımlara konu edileceğine,
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri / fabrika / imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı Genelge gereği alınan 2021/25 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız çerçevesinde e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden alınan “çalışma izni görev belgesini” ibraz etmek zorundadırlar. Ancak NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir işyerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu genelge ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı / taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formu” nun denetimlerde ibraz edilebileceğine,
1.2- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00 - 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceğine, vatandaşlarımızın zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebileceklerine,
1.3- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve / veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri (sadece ekmek ve unlu mamul satışı için) açık olacaktır. Vatandaşlarımızın ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerine,
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabileceğine, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacağına,
1.4- Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici / kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancıların sokağa çıkma kısıtlamalarına tabi olmasına,
1.5- Kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları, VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirlerin Kaymakamlar tarafından alınmasına,
1.6- Aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızla ilgili olarak, herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağına,
Aşı hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın pazar günleri dışındaki diğer günlerde sadece 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerine; pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklarına,
1.7- Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklarına,
Bu hükümden, Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitim ve öğretim yapmasını uygun gördüğü öğrencilerin istisna tutulacağına,

2.ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirlerarası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyeceğine,

2.1- Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış - varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağına,
-    Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verileceğine,
-    Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacağına,
Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.
2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.
Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımızın, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerine, Seyahat İzin Belgesi verilen kişilerin seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağına,
Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;
    Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve / veya daha önceden alınmış doktor randevusu / kontrolü olan,
    Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
    Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
    ÖSYM tarafından ilan edilen sınavlar ile merkezi düzeyde planlanan sınavlara katılacak olanlar,
    Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
    Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
    Ceza infaz kurumlarından salıverilen, kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

3.İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ

3.1- Yeme - içme yerlerinin (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
-    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması,
-    Aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi, kaydıyla,
-    Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00 - 21.00 saatleri arasında masada servis, gel - al ve paket servis, 21.00 - 24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
-    Pazar günleri ise 07.00 - 24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerine, 
3.2- 14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
-    Sinema salonları,
-    Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
-    İnternet kafe / salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
-    Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
-    Lunaparklar ve tematik parkları,
-     Faaliyet alanında bulunan işyerlerinin;
-    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu / faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
-    Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt - okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
-    Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,
Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00  - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu / kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edileceğine,
3.3- Yukarıda sayılan işyerleri dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro ve ofisler vb. işyerleri ile AVM’lerin;
-    Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,
3.4- Zincir marketler başta olmak üzere çeşitli işyerleri tarafından açılış veya belirli gün ya da saatlere özgü genel indirim uygulamalarının oluşturduğu yoğunluğun önüne geçilebilmesi için indirim uygulamalarının en az bir hafta sürecek şekilde uzun periyodlarla yapılmasının gerektiğine,
3.5- Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan Pazar günlerinde; marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyeceğine,
3.6- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerlerinin (Pazar günleri hariç) 07.00 - 20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerine,
3.7- Online market ve yemek sipariş firmalarının, hafta içi ve hafta sonu 07.00 - 24.00 saatleri arasında evlere / adrese servis şeklinde çalışabileceklerine,

4. EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Halihazırda faaliyetlerine devam etmekte olan kreşler ve anaokulları kademeli normalleşmenin ikinci etabında da faaliyetlerine devam edecek olup, diğer tüm okul ve sınıf seviyeleri için Milli Eğitim Bakanlığımızca kamuoyuna duyurulduğu şekilde uygulama sürdürülecektir. Bu kapsamda;
- 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacağına, diğer okul öncesi eğitim kurumlarının mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edeceğine,
- 7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçileceğine,
- Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacağına,
- Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım isteğe bağlı olup “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirileceğine,
- 2020-2021 eğitim öğretim yılının 2 Temmuz Cuma günü sona ereceğine.

5.KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA MESAİ

Cumhurbaşkanlığının 14.04.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Genelgesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının 27.04.2021 tarih ve 17665 sayılı yazısı doğrultusunda, kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanmakta olan 10.00 - 16.00 saatleri arası mesai sistemi ile uzaktan / dönüşümlü gibi esnek çalışma usulünün uygulanmasına kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında da devam edileceğine,

6. TOPLANTI / ETKİNLİKLİKLER İLE NİKAHLAR / DÜĞÜNLER VE ZİYARETLER

6.1- Dönemsel açıdan zorunluluk taşıyan spor kulüplerinin genel kurulları hariç olmak üzere sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatiflerin genel kurul dahil yapacakları geniş katılımlı her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar erteleneceğine,
Dönemsel açıdan yapılması zorunlu olan spor kulüplerinin genel kurullarının ise; fiziki mesafe ile temizlik / maske / mesafe kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla yapılabileceğine,
 15 Haziran 2021 Salı gününden itibaren ise sivil toplum kuruluşları, sendikalar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler ve kooperatiflerce yapılacak genel kurul dahil geniş katılımlı etkinliklere; fiziki mesafe ile maske / mesafe / temizlik kurallarına uyulması ve açık alanlarda kişi başı asgari 4 m2, kapalı alanlarda kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması kaydıyla izin verileceğine,
6.2- Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünlerin;
- Açık alanlarda;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,
- Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,
- Yiyecek - içecek ikramının yapılmaması,
- Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;
- Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması,
- Azami 100 davetli ile sınırlandırılması,
kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabileceğine.
- Yiyecek - içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verileceğine, bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecek - içecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacağına,
- Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verileceğine,
6.3- Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi sosyal koruma / bakım merkezlerinde kalanlara yönelik ziyaretlere bu yerlerde kalan her kişi için haftada en fazla bir ziyaret olacak şekilde izin verileceğine,

7. TOPLU ULAŞIM TEDBİRLERİ

7.1- Şehirlerarası faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının (uçak hariç); araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50’si oranında yolcu kabul edebileceklerine, araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek (1 dolu 1 boş) şekilde olacağına,
Otobüs, tren vb. şehirlerarası toplu taşıma araçlarında kapasite sınırlamasının tespiti sırasında aynı adreste ikamet eden ve aynı çekirdek aileden (eş, anne - baba, kardeş) olan kişilerin, hesaplamaya dahil edilmeyeceğine ve yan yana seyahat etmelerine izin verileceğine,
Ayrıca 2+1 koltuk düzenindeki şehirlerarası toplu taşıma yapan otobüslerde her iki cam kenarındaki koltuklara yolcu kabul edilebilecek olup (ortadaki koltuklar boş bırakılacaktır), yolcu taşıma kapasitesinin buna göre belirleneceğine,
7.2- Şehir içi toplu taşıma araçlarının ise 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelge gereği alınan 2021/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımızın 8. maddesi ile getirilen esaslar çerçevesinde; 
- Oturma kapasitesinin % 50 ile sınırlandırılmasına,
- Minibüs / midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına müsaade edilmemesine,
- Bunların dışında kalan raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş / kaldırılmış belediye otobüsleri gibi ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde %50 oranında ayakta yolcu alınabilmesine, 
- Ayrıca koltuk kapasiteleri seyreltilmiş / kaldırılmış özel halk otobüslerinde fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayakta yolcu kapasitesinin 1/3 oranında ayakta yolcu alınabilmesine,
- Raylı sistem araçları (metro, tramvay vb.), metrobüsler ve koltuk kapasiteleri seyreltilmiş / kaldırılmış otobüslerde ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha / tabelanın herkesin görebileceği şekilde asılmasına ve ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin fiziki olarak işaretlenmek suretiyle belirlenmesine,

8. KONAKLAMA TESİSLERİNE DAİR TEDBİRLER

8.1- Şehirlerarası karayolları üzerinde bulunan dinlenme tesisleri (yerleşim sahası içerisinde bulunanlar hariç) ile konaklama tesislerinin (otel, motel, apart otel, pansiyon vb.) içerisinde bulunan yeme - içme yerlerinin (sadece konaklamalı müşterilerle sınırlı olacak şekilde); aynı masada aynı anda açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemek kaydıyla hizmet verebileceklerine,
8.2- Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında bulunan eğlence merkezlerinin kapalı tutulacağına ve bu alanlarda müşteri kabul edilmeyeceğine,
8.3- Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlence şeklinde etkinliklere kesinlikle izin verilmeyeceğine, bu yerlerde yoğunlaşmanın önüne geçilebilmek adına fiziksel mesafe kurallarına azami özen gösterileceğine,
8.4- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan süre ve günlerde konaklama tesislerinde rezervasyonunun bulunması (bedelinin tamamı ödenmiş olmak kaydıyla) vatandaşlarımız açısından sokağa çıkma ve / veya şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muafiyet sağlayacak olup bu amaçla seyahat edecek vatandaşlarımızın denetimlerde rezervasyon ve ödeme belgelerini ibraz etmelerinin yeterli olacağına,
8.5- 30.09.2020 tarih ve 16007 sayılı Genelge gereği alınan 2020/109 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız ile 28.11.2020 tarih ve 19986 sayılı Genelge gereği alınan 2020/129 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararımız doğrultusunda konaklama tesislerinin denetimlerinin etkin şekilde sürdürüleceğine, sahte rezervasyon başta olmak üzere her türlü kötüye kullanımın önüne geçileceğine.

9.GENEL ESASLAR

9.1- Kaymakamlıklarca; Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu / faaliyet alanına ilişkin ayrı ayrı olarak belirlenmiş olan koronavirüs salgınıyla mücadele amaçlı tedbir, usul ve esasların ilgili işyeri yetkilileri ve çalışanlarına hatırlatılmasına dair bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
9.2- Gerek İçişleri Bakanlığımız Genelgeleri gerekse Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen tedbir, usul ve esaslar çerçevesinde, Valiliğimiz ve Kaymakamlarımızın koordinesinde kolluk kuvvetlerinin azami düzeyde kapasite ile katılım gösterdiği (diğer kurum ve kuruluşların personeli / görevlileri ile takviye edilmiş şekilde) yoğunlaştırılmış denetimlerin gerçekleştirilmesine,
9.3- Yürütülecek her türlü denetim faaliyetinde işyeri sahipleri / çalışanları ile vatandaşlarımızı kurallara uymaya / sorumlu davranmaya nezaketle davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek olup, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suiistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari / adli işlem tesisinden imtina edilmeyeceğine,
Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, oy birliği ile karar verildi."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner2352